Kancelaria Adwokacka Białystok

Profesjonalna pomoc prawna.

Prawo rodzinne i opiekuńcze Białystok

W ujęciu socjologicznym, rodzina to najstarsza i najpowszechniejsza instytucja życia społecznego, występująca w każdym społeczeństwie. Natomiast w kontekście prawnym, rodzinę tworzą kobieta i mężczyzna, którzy zawarli związek małżeński, a także ich dzieci. Najważniejsze kwestie dotyczące stosunków między małżonkami oraz rodzicami i dziećmi reguluje prawo rodzinne. Jest ono specyficznym działem kodeksu cywilnego, szczegółowo skodyfikowanym w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. 

Przepisy regulują kwestie majątkowe i niemajątkowe, odnoszące się w szczególności do małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa oraz opieki i kurateli. Nasza kancelaria prawa rodzinnego w Białymstoku oferuje kompleksowe wsparcie w prowadzeniu spraw dotyczących rozwodów, alimentów czy władzy rodzicielskiej. Pomagamy rozwiązać spory pomiędzy członkami rodziny, zapewniając profesjonalną pomoc prawną.

 

Adwokat od spraw rodzinnych – Białystok

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego bywają skomplikowane i emocjonujące dla obu stron. Prowadzenie takich postępowań wymaga więc delikatnego podejścia, ale i podjęcia zdecydowanych kroków. Każdy przypadek musi być rozpatrzony indywidualnie i z uwzględnieniem okoliczności, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania. 

Nasz adwokat od spraw rodzinnych w Białymstoku ma nie tylko ogromną wiedzę i doświadczenie, ale i wykazuje się empatią. Rozumiemy, że sprawy dotyczące stosunków rodzinnych są trudne i bolesne, dlatego zawsze staramy się, aby postępowanie zakończyło się jak najszybciej. 

 

W naszej kancelarii prawa rodzinnego i opiekuńczego w Białymstoku otrzymasz pomoc w sprawach dotyczących:

       – rozwodu;

       – separacji,

       – unieważnienia małżeństwa;

       – ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej:

       – podziału majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa i po rozwodzie;

       – ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa;

       – macierzyństwa;

       – alimentów;

       – przysposobienia dziecka;

       – ubezwłasnowolnienia;

       – uregulowania kontaktów z dzieckiem;

       – ustalenia lub zmiany miejsca pobytu dziecka;

       – pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej.

 

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Obiektywnie ocenimy sytuację, w której się znalazłeś i zaproponujemy adekwatne rozwiązania. W miarę możliwości staramy się dążyć do ugody i polubownego zakończenia sporu, aby uniknąć długiego procesu. Jako specjaliści od prawa rodzinnego w Białymstoku zawsze działamy na korzyść klienta i wykazujemy się pełnym profesjonalizmem i dyskrecją.

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze – kancelaria Białystok

Wiedza i zdobyte doświadczenie w trakcie wieloletniej praktyki adwokackiej przekładają się na wysoką skuteczność. Podejmujemy się spraw trudnych i wymagających niestandardowego podejścia, aby doprowadzić je do satysfakcjonującego wyniku. Zajmujemy się m.in.:

       – udziałem w mediacjach;

       – sporządzaniem pism urzędowych i sądowych;

       – reprezentowaniem klientów przed organami i sądami każdej instancji;

       – wydawaniem opinii prawnych;

       – prowadzeniem porad prawnych dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Pomagamy też w zbieraniu dowodów i przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, która mogłaby mieć wpływ na wynik postępowania. Zawsze dokładnie analizujemy sytuację klienta, aby opracować skuteczną strategię działania i realnie oceniamy szanse na wygranie sporu. W naszej kancelarii prawa rodzinnego w Białymstoku otrzymasz kompleksowe wsparcie doświadczonego adwokata, który przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy postępowania.

 

Zapraszamy do współpracy!