Rozwód

 

Rozwód jest to rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd. Może się ono odbyć na żadanie tylko jednego lub obojga małżonków.
Rozwody można podzielić na dwie kategorie:

  • Rozwód za porozumieniem stron – poprzez zrzeczenie się praw roszczeniowych w stosunku do drugiej osoby.
  • Rozwód z orzeczeniem o winie – może zakończyć się zarówno z winy jednego jak i obojga małżonów, dodatkowo sąd może zasądzić alimenty na korzyść poszkodowanej osoby.

 

Liczba rozwodów na przestrzeni lat rośnie w stosunku do liczby zawieranych małżeństw. Według danych przedstawionych przez Urząd Statystyczny w Białymstoku w roku 2021 w Podlaskiem zostało orzeczonych prawomocnie przez sądy 1596 rozwodów. Co więcej ponad 74% z nich dotyczyło mieszkańców miast w tym właśnie Białegostoku.

 

 

Podział majątku

 

Podział majątku najczęściej następuje po orzeczeniu rozwodu, ale może nastąpić również w czasie trwania małżeństwa w wyniku zawarcia umowy ustanawiającej rozdzielczość majątkową.

 

Podobnie jak rozwód, podział majątku również może zostać przeprowadzony za porozumieniem stron poprzez zawarcie odpowiedniej umowy przed notariuszem lub poprzez postępowanie sądowe o podział majątku.

 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego jakie prawa przysługują tymczasowo aresztowanemu to zapraszamy do przeczytania naszego artykułu.