Niemalże każdy aspekt życia jest regulowany przez prawo cywilne. Obejmuje ono szeroki zakres spraw dotyczących zasad funkcjonowania w społeczeństwie, relacji rodzinnych czy kształtowania stosunków pomiędzy podmiotami prawnymi. Sprawy cywilne dotyczą więc każdego obywatela i często stanowią podstawę do rozstrzygnięcia spornych sytuacji majątkowych i niemajątkowych.

 

Dochodzenie swoich roszczeń przed sądem wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia, aby postępowanie zakończyło się satysfakcjonującym wynikiem. Warto więc zdać się na pomoc specjalisty od prawa cywilnego – adwokata w Białymstoku przyjmującego w naszej kancelarii. U nas otrzymasz kompleksowe wsparcie merytoryczne, począwszy od etapu przedsądowego, aż po reprezentowanie podczas spraw sądowych i postępowań egzekucyjnych.

 

Prawo cywilne – kancelaria adwokacka Białystok

Wiedza i zdobyte doświadczenie pozwalają nam zapewnić skuteczną pomoc prawną w sprawach cywilnych. Reprezentujemy zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców, którzy mają problemy z polubownym wyegzekwowaniem swoich roszczeń. Jeśli chodzi o specjalizację, jaką jest prawo cywilne, Białystok to miasto, gdzie mamy rzeszę zadowolonych klientów, którzy mogą potwierdzić naszą skuteczność. Udzielamy konsultacji i prowadzimy sprawy z zakresu:

      – Ogólnego kodeksu cywilnego – ochrona dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego.

      – Prawa rzeczowego – zniesienie współwłasności nieruchomości, zasiedzenie, ochrona własności, sprawy o eksmisję, ustanowienie lub zmiana treści służebności, uregulowanie stanu własności nieruchomości.

      – Prawa zobowiązań – zapłata należności wynikających z umów, odszkodowanie i zadośćuczynienie za czyny niedozwolone (w szczególności za szkody w mieniu i na osobie doznane w wypadkach komunikacyjnych, roszczenia z rękojmi za wady, sporządzanie i opiniowanie umów, bezpodstawne wzbogacenie, kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty.

      – Prawa spadkowego – podważenie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy spadkowe.

      – Prawa własności intelektualnej – ochrona dóbr osobistych, sprawy z zakresu prawa autorskiego i pokrewnych.

 

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i analizujemy sytuację klienta, aby obrać najskuteczniejszą strategię działania. Nasz adwokat od prawa cywilnego w Białymstoku podejmie wszelkie niezbędne kroki, które pozwolą doprowadzić do satysfakcjonującego wyniku postępowania.