Kancelaria Adwokacka Białystok

Profesjonalna pomoc prawna.

Prawo gospodarcze i administracyjne Białystok

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego w Białymstoku. To obszerna dziedzina regulująca stosunki pomiędzy organami administracji, podmiotami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, a także osobami fizycznymi. Świadczymy szeroko rozumianą pomoc w czynnościach sądowych i pozasądowych, reprezentując naszych klientów i dbając o ich interesy.

Prawo gospodarcze Białystok

Prowadzenie biznesu niesie za sobą skutki o charakterze prawno-gospodarczym, nie tylko w kontaktach między podmiotami, ale i organami państwowymi. Przedsiębiorcy nie zawsze są świadomi aktualnych przepisów lub mają wątpliwości co do właściwej interpretacji obowiązujących zmian legislacyjnych. 

Nieznajomość prawa nie zwalnia jednak z odpowiedzialności, a niewłaściwe decyzje mogą nieść za sobą dotkliwe konsekwencje. Rolą naszej kancelarii prawa gospodarczego w Białymstoku jest pomaganie osobom prowadzącym działalność uniknąć kosztownych błędów, zapewniając im profesjonalne wsparcie prawne. Pomagamy też rozwiązywać spory w warunkach mediacji i doradzamy w sprawach związanych z funkcjonowaniem firmy. Nasz doświadczony adwokat od prawa gospodarczego w Białymstoku świadczy pomoc prawną w zakresie:

     – ochrony konkurencji;

     – opiniowania i sporządzania projektów pism i umów;

     – udziału w negocjacjach;

     – doradztwa prawnego w procesach inwestycyjnych;

     – reprezentowania klientów w sprawach gospodarczych i administracyjnych;

     – przygotowania dokumentacji wymaganej przepisami ochrony środowiska;

     – uzyskania zezwoleń i dopełnieniu obowiązków wynikających z prawa budowlanego;

     – sporządzania dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa;

     – przekształcania i likwidacji spółek;

     – doradzania w kwestii postępowania upadłościowego

Oferujemy doraźną lub stałą obsługę prawną przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność, spółkom cywilnym i handlowym, a także osobom, które dopiero planują wejść na rynek z biznesem.

 

Prawo administracyjne Białystok 

Z prawem administracyjnym mają do czynienia zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Reguluje ono stosunki prawne między obywatelami a organami państwowymi w zakresie nakładania praw i obowiązków. To obszerna dziedzina, która dotyczy wielu aspektów życia codziennego i prowadzonej działalności gospodarczej. 

Uzyskanie pozytywnej decyzji postępowania administracyjnego często zależy od właściwej interpretacji przepisów oraz podjęcia konkretnych kroków prawnych względem organów państwowych. Nasza kancelaria prawa administracyjnego w Białymstoku oferuje kompleksową pomoc i zakresie sporządzania pism i reprezentowania klientów przed sądami każdej instancji. Zajmujemy się m.in.:

     – prowadzeniem spraw o uzyskanie zezwoleń i decyzji administracyjnych;

     – sporządzeniem skarg, wniosków i pism do sądów administracyjnych;

     – pomocą prawną przed organami administracyjnymi;

     – uzyskiwaniem licencji, koncesji i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności;

     – opracowywaniem opinii i analiz na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych;

     – dokonywaniem zgłoszeń i zawiadomień;

     – szeroko pojętą pomocą prawną z zakresu prawa budowlanego i ochrony środowiska;

     – występowaniem w postępowaniach podatkowych;

     – wsparciem prawnym dotyczącym postępowania egzekucyjnego.

 

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i opracowujemy skuteczny plan działania, aby osiągnąć zamierzony cel. W naszej kancelarii przyjmuje doświadczony adwokat od prawa administracyjnego w Białymstoku, specjalizujący się również w prawie gospodarczym. Możesz więc liczyć na kompleksową pomoc w sprawach prywatnych i biznesowych.

Zapraszamy do współpracy!