Odszkodowanie

 

Odszkodowanie jest to świadczenie, które ma zrekompensować poszkodowanemu za wyrządzone mu szkody. Jest to pojęcie bardzo rozległe, gdyż odszkodowanie może obejmować wiele różnych aspektów. Wyrządzone szkody mogą obejmować zarówno aspekty finansowe, jak utrata faktycznych pieniędzy lub możliwości zarobku, utrata zdrowia i potencjalne koszty leczenia, ale także straty nie materialne takie jak np. ból i cierpienie czy też utrata możliwości prowadzenia dotychczasowego trybu życia.

 

Przykładowe rodzaje odszkodowań:

  • Odszkodowanie z OC
  • Odszkodowanie z AC
  • Odszkodowanie powypadkowe
  • Odszkodowanie od banku
  • Odszkodowanie za uszkodzenie ciała