Profil adwokata

 

 

adw. Leszek Kudrycki

adw. Leszek Kudrycki

spec. Prawo karne i gospodarcze


Jest ekspertem w kompleksowej obsłudze prawnej w zakresie szeroko pojętego prawa karnego, karno-gospodarczego, obrotu finansowego, spraw związanych z obrotem papierami wartościowymi, jak również związanymi z odpowiedzialnością karną członków organów spółek kapitałowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Białymstoku. Następnie od 1977 r. zajmował stanowisko asesora sądowego, pełniąc funkcję sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Od 1983 r. świadczył usługi prawne jako radca prawny. Od 1985 r. nieprzerwanie reprezentuje swoich klientów jako adwokat, równocześnie będąc członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku. Jego wieloletnie doświadczenie przekłada się na skuteczność prowadzonych przez niego spraw.


602 340 625 kudrycki@post.pl

 

 

Zakres jego usług obejmuje między innymi:

– doradztwo prawne w zakresie szeroko pojętego prawa karnego, w tym prawa karno-gospodarczego

– sporządzanie pism procesowych i środków odwoławczych we wszystkich instancjach postępowań sądowych

– dokonywaniu rzetelnych analiz prawnych, które w efekcie pozwolą na uniknięcie naruszeń porządku prawnego

– udział dobrego adwokata występującego w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego

– obronę i reprezentację na każdym etapie postępowania wykonawczego skazanym i ich rodzinom