Kancelaria Adwokacka Białystok

Profesjonalna pomoc prawna.

Profil adwokata

 
No Image

adw. Rafał Gulko

spec. Prawo karne

Specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego i skarbowego oraz w sprawach o ochronę dóbr osobistych oraz uzyskiwaniu odszkodowań. Posiada wieloletnie doświadczenie, poparte specjalistyczną wiedzą. Z powodzeniem występował w roli obrońcy w wielu znanych procesach karnych. W 2011 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2015 r. jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku (numer wpisu BIA/ADW/706).

Świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu:

  • – doradztwa prawnego w sprawach karnych, karno-skarbowych, karno-gospodarczych
  • – sporządzania pism procesowych i środków odwoławczych we wszystkich instancjach postępowań sądowych,
  • – sporządzania analiz prawnych, które w efekcie pozwolą na uniknięcie naruszeń porządku prawnego,
  • – występowania w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego,
  • – obrony i reprezentacji na każdym etapie postępowania wykonawczego skazanym i ich rodzinom.