Profesjonalizm

Jako Kancelaria Adwokacka świadczymy profesjonalne usługi doradztwa prawnego w różnych gałęziach prawa. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przygotowawczych, prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi, obsłudze wymagających projektów biznesowych. Wiedzę specjalistyczną skutecznie łączymy z praktycznym doświadczeniem, co przekłada się na wysoki poziom świadczonych przez nas usług.

Dlaczego nasza kancelaria?

Jako Kancelaria Adwokacka specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze Klientów indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych. Świadczymy profesjonalne usługi doradztwa prawnego w różnych gałęziach prawa. Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych, w których niezbędna jest pomoc prawna. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przygotowawczych, prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi, obsłudze wymagających projektów biznesowych. Wiedzę specjalistyczną skutecznie łączymy z praktycznym doświadczeniem, co przekłada się na wysoki poziom świadczonych przez nas usług

Zakres działalności

Nasza Kancelaria dba o wysoki poziom świadczonych usług stale podnosząc swoje kwalifikacje. Angażujemy się także w działalność pro bono. Nasz zespół stale się powiększa, oferując również możliwość odbycia praktyk.

Prawo karne

obrona osoby zatrzymanej i tymczasowo aresztowanej, obrona podejrzanego w postępowaniu
przygotowawczym, obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich
instancji, obrona skazanego na etapie postępowania wykonawczego, przygotowywanie
wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie
dozoru elektronicznego, sporządzanie środków odwoławczych, warunkowe przedterminowe
zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, przerwa w wykonywaniu kary
pozbawienia wolności,

Personal-Injury-Law-Icon

Prawo cywilne

sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział
spadku, zniesienie współwłasności nieruchomości, o zapłatę należności wynikających z
umów, o odszkodowanie i zadośćuczynienie za czyny niedozwolone, w tym w szczególności
odszkodowania za szkody w mieniu i na osobie doznane w wypadkach komunikacyjnych,
sprawy o eksmisję, o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu,
ustanowienie lub zmiana treści służebności, ochrona dóbr osobistych, sprawy z zakresu prawa
autorskiego
i praw pokrewnych,

Business-Law-Icon

Prawo gospodarcze oraz administracyjne

skargi do sądów administracyjnych i reprezentacja w postępowaniach
sądowoadministracyjnych, odwołania od decyzji organów administracyjnych, prowadzenie
spraw o uzyskanie zezwoleń i decyzji administracyjnych, pomoc prawna przed organami
administracyjnymi, doradztwo prawne w procesach inwestycyjnych, ochrona środowiska,
ochrona konkurencji, prawo budowlane, obsługa prawna przedsiębiorców, opiniowanie
i sporządzanie projektów pism i umów, udział w negocjacjach

Education-Law-Icon

Prawo karno-skarbowe

reprezentacja w toku postępowań w sprawie o przestępstwa i wykroczenia skarbowe na
każdym etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego, pomoc
prawna na etapie postępowania kontrolnego, sporządzanie środków zaskarżenia, doradztwo w
zakresie prawa podatkowego i celnego,

Family-Law-Icon

Prawo rodzinne i opiekuńcze

rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej
małżeńskiej, sprawy o podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa i po rozwodzie, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, alimenty, kontakty z
dzieckiem, ustalenie lub zmiana miejsca pobytu dziecka, pozbawienie lub ograniczenie
władzy rodzicielskiej,

Real-Estate-Construction-Law-Icon

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, w tym o ustalenie istnienia stosunku pracy,
o odszkodowania dochodzone od pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, odwołania od decyzji organów rentowych

Wykwalifikowany zespół

Nasi prawnicy specjalizują się w sprawach z zakresu prawa karnego (w tym również prawa karno-skarbowego, karno-gospodarczego), prawa cywilnego (sprawy o zapłatę, odszkodowawcze, rozwodowe, rodzinne, spadkowe, podziały majątku, zniesienie współwłasności), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawa gospodarczego. Doradzamy naszym Klientom w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych (umowy, negocjacje, kontrakty, opinie prawne).