Profesjonalne usługi adwokackie

Potrzebujesz pilnej pomocy prawnej? Szukasz godnych zaufania adwokatów i prawników? Cenisz sobie niezawodność i profesjonalne podejście do klienta? W takim razie skontaktuj się z nami jak najszybciej! Zachęcamy również do odwiedzenia naszej kancelarii adwokackiej zlokalizowanej w Białymstoku.

Dlaczego nasza kancelaria?

Jako Kancelaria Adwokacka specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze Klientów indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych. Świadczymy profesjonalne usługi doradztwa prawnego w różnych gałęziach prawa. Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych, w których niezbędna jest pomoc prawna. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przygotowawczych, prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi, obsłudze wymagających projektów biznesowych. Wiedzę specjalistyczną skutecznie łączymy z praktycznym doświadczeniem, co przekłada się na wysoki poziom świadczonych przez nas usług. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie dzięki czemu możecie mieć pewność, że waszą sprawą zajmie się odpowiedni adwokat.

adwokat białystok
prawnik białystok
kancelaria białystok

Zakres działalności

Nasza Kancelaria dba o wysoki poziom świadczonych usług stale podnosząc swoje kwalifikacje. Angażujemy się także w działalność pro bono. Nasz zespół stale się powiększa, oferując również możliwość odbycia praktyk.

prawo karne bialystok

Prawo karne

obrona osoby zatrzymanej i tymczasowo aresztowanej, obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji, obrona skazanego na etapie postępowania wykonawczego, przygotowywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, sporządzanie środków odwoławczych, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,

prawo cywilne bialystok

Prawo cywilne

sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział
spadku, zniesienie współwłasności nieruchomości, o zapłatę należności wynikających z umów, o odszkodowanie i zadośćuczynienie za czyny niedozwolone, w tym w szczególności
odszkodowania za szkody w mieniu i na osobie doznane w wypadkach komunikacyjnych, sprawy o eksmisję, o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu, ustanowienie lub zmiana treści służebności, ochrona dóbr osobistych, sprawy z zakresu prawa autorskiego
i praw pokrewnych,

prawo gospodarcze bialystok

Prawo gospodarcze oraz administracyjne

skargi do sądów administracyjnych i reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych, odwołania od decyzji organów administracyjnych, prowadzenie spraw o uzyskanie zezwoleń i decyzji administracyjnych, pomoc prawna przed organami administracyjnymi, doradztwo prawne w procesach inwestycyjnych, ochrona środowiska, ochrona konkurencji, prawo budowlane, obsługa prawna przedsiębiorców, opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów, udział w negocjacjach

areszt bialystok

Prawo karno-skarbowe

reprezentacja w toku postępowań w sprawie o przestępstwa i wykroczenia skarbowe na każdym etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego, pomoc prawna na etapie postępowania kontrolnego, sporządzanie środków zaskarżenia, doradztwo w zakresie prawa podatkowego i celnego,

rozwod bialystok

Prawo rodzinne i opiekuńcze

rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, sprawy o podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa i po rozwodzie, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, alimenty, kontakty z dzieckiem, ustalenie lub zmiana miejsca pobytu dziecka, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,

podzial majatku bialystok

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, w tym o ustalenie istnienia stosunku pracy, o odszkodowania dochodzone od pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych
, odwołania od decyzji organów rentowych

Wykwalifikowany zespół

Nasi prawnicy specjalizują się w sprawach z zakresu prawa karnego (w tym również prawa karno-skarbowego, karno-gospodarczego), prawa cywilnego (sprawy o zapłatę, odszkodowawcze, rozwodowe, rodzinne, spadkowe, podziały majątku, zniesienie współwłasności), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawa gospodarczego. Doradzamy naszym Klientom w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych (umowy, negocjacje, kontrakty, opinie prawne).